ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ.

Κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες λοιπόν, η μοναδική διέξοδος ήταν να στηθεί μία κατασκευή όσο το δυνατόν πιο σταθερή, άξια εμπιστοσύνης από πλευράς ασφάλειας και η οποία θα μπορούσε να περατωθεί εύκολα.. Ήταν γνωστό, φυσικά, από πολύ παλιά, πως η κατασκευή ενός γεφυριού πέτρινου ήταν δυνατή και έγινε σύντομα κατανοητό ότι αυτό θα ήταν και η σωτήρια λύση. Αλλά, από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση της ιδέας, έπρεπε να ξεπεραστούν μία σειρά από προβλήματα, τα οποία ήταν αρκετά σοβαρά. Το βασικότερο ήταν αν θα μπορούσαν και από πού οι κάτοικοι των χωριών να βρουν τους πόρους που απαιτούνταν για την κατασκευή του γεφυριού. Στη συνέχεια, να επιλεγεί ο κατάλληλος κατασκευαστής, να εντοπισθεί το μέρος που θα χτιζόταν, καθώς επίσης και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα υλικά..