ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΜΠΕΣΙΑΣ .


 Το γεφύρι αυτό βρίσκεται πάνω από τον ποταμό Μπεσιώτη σε υψόμετρο 777 μ. και παλιά συνέδεε την Μπέσια με την περιοχή Ρεύστα. Είναι χτισμένο από Ηπειρώτες μαστόρους πιθανόν γύρω στα μέσα του Δέκατου Έκτου αιώνα. Είναι το μοναδικό γεφύρι της περιοχής που σήμερα σώζεται από δέκα περίπου γεφύρια που συνέδεαν τις όχθες του Μπεσιώτη.
   Ο Μπεσιώτης σε κάποιο σημείο της διαδρομής του διακλαδίζεται σε δύο σκέλη, το ρέμα Πεθαμένος που ξεκινάει από τη Μορφορράχη και το ρέμα της Καρούλας που πηγάζει απ το Σβώνη. Το γεφύρι βρίσκεται κάτω απ τον παλιό οικισμό Παλιοχώρι και στο ρέμα της Καρούλας λίγο πριν το τεράστιο και στενό φαράγγι που σχηματίζουν οι όχθες του ρέματος και είναι ευδιάκριτες από όλη τη γύρω περιοχή.
   Είναι μονότοξο, με ελαφρώς κυρτή ράχη, χωρίς ακράδες. Τα σημεία έδρασης του στα πρανή έχουν υποστεί φθορές, που απειλούν την ευστάθεια του. Επίσης φθορές παρουσιάζουν οι προσβάσεις και η δεύτερη σειρά τόξου, που προς το μέσον που έχει χαθεί τελείως. Τα μονοπάτια που οδηγούσαν στο γεφύρι σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου, χαμένα από τη βλάστηση και τις φθορές από τα νερά της βροχής.
   Η επίσκεψη στο γεφύρι είναι σχετικά εύκολη, αν ο επισκέπτης φτάσει στη περιοχή. Το δύσκολο όμως είναι η πρόσβαση εκεί. Ο δρόμος από τη Νεράιδα Δολόπων προς τα Καμάρια Αγράφων διέρχεται μέσα από τα νερά του Μέγδοβα. Στη συνέχεια ανηφορίζει και με συνεχή καγγέλια φτάνει σε μια διασταύρωση, την τρίτη στη σειρά που συναντάμε μετά το Μέγδοβα, με κατεύθυνση προς τον Μπεσιώτη. Ο συνεχώς κατηφορικός δρόμος από κει οδηγεί στην κοίτη του ρέματος της Καρούλας, παρακλαδιού του Μπεσιωτη. Ακολουθώντας την κοίτη προς τα πάνω για πεντακόσια περίπου μέτρα, ο επισκέπτης βρίσκεται κάτω από το θόλο της καμάρας του γεφυριού.
--

Στοιχεία γεφυριού :
Κατεύθυνση: ΒΑ-ΝΔ , υψόμετρο: 777 , γεωγραφικό ύψος: 39ο12.2΄.83''Ν , γεωγραφικό πλάτος: 21ο73.36΄.28''Ε .