ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟ ΑΝ. ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΣ.

    Πρόκειται για μια υδραγωγό γέφυρα χτισμένη σε άγνωστη ημερομηνία στο ρέμα Πλατανάκια. Το εντυπωσιακό αυτό ρέμα είναι η λεκάνη απορροής των νερών που συγκεντρώνονται από την αρχή του στο ύψωμα Καμαράκι ( υψ.1203μ.) μέχρι την εκβολή του, λίγο πιο κάτω απ το γεφύρι, στο Σωτηριώτικο ρέμα. Στο πάνω τμήμα του είναι αρκετά στενό, με αρκετούς καταρράκτες, μέχρι το σημείο που είναι χτισμένο το γεφύρι, ενώ από κει και κάτω η κοίτη του φαρδαίνει αρκετά.
    Το γεφύρι αυτό κατασκευάστηκε για να είναι εφικτή η μεταφορά νερού στην Ανατολική Φραγγίστα, από τις πλούσιες νερομάνες στη Σωτήρα. Το αυλάκι που μεταφέρει το νερό στις μέρες μας είναι τσιμεντένιο και στο τμήμα που διέρχεται πάνω απ το γεφύρι ενισχυμένο με σίδερα. Πιθανόν παλιότερα να ήταν χωμάτινο και στο τμήμα του γεφυριού, πέτρινο. Σήμερα δεν σώζεται κανένα τμήμα του.
    Η κατασκευή του τσιμεντένιου και ενισχυμένου αυλακιού πάνω στο γεφύρι, μάλλον υπήρξε σωτήρια γι αυτό. Το γεγονός ότι η καμάρα του είναι ακόμη στη θέση της είναι ένα θαύμα. Πάνω στο γεφύρι έχουν φυτρώσει δύο πλατάνια, οι ρίζες των οποίων έχουν τελείως αποσαθρώσει τη λιθοδομή, έχουν κατεδαφίσει μεγάλα τμήματα του τόξου και των θεμελίων του και το αποδομούν με την συνεχή ανάπτυξή τους. Έτσι το αυλάκι που διατρέχει τη ράχη του το έχει ''δέσει'' και ίσως βοηθήσει την στατικότητα του σε βάθος χρόνου.
    Τα προβλήματα όμως της κατασκευής αυτής δεν σταματούν εδώ. Τα νερά που διαφεύγουν απ το αυλάκι, καθώς και τα νερά των βροχών, έχουν αποσαθρώσει το κουρασάνι, υλικό που χρησιμοποίησαν οι κατασκευαστές του, ως συνδετική ύλη. Έτσι κάτω απ το θόλο του τόξου του έχει σχηματιστεί μια μεγάλη μάζα ανθρακικού ασβεστίου, υποδηλώνοντας με την παρουσία του, την αβέβαιη ευστάθεια του γεφυριού.
    Οι άγνωστοι σε εμάς σήμερα τεχνίτες που το στήσανε, χρησιμοποίησαν πέτρες της περιοχής χωρίς ιδιαίτερο πελέκημα, γεγονός που μαρτυράει αρκετά πρόχειρη κατασκευή. Ίσως το γεγονός πως δεν θα διέρχονταν άνθρωποι από πάνω του, παρά μόνο νερό, να έπαιξε κάποιο ρόλο.
    Στις δύο πλευρές που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του γεφυριού, δηλαδή προς τη μεριά της εκβολής του ρέματος, έχουν φτιαχτεί παλιότερα δύο αντικρινοί τοίχοι, που σήμερα κι αυτοί έχουν φύγει απ τη θέση τους, που ίσως κάποια χρονική στιγμή χρησιμοποιήθηκαν κι αυτοί για τη γεφύρωση του ρέματος με σκοπό τη μεταφορά του νερού. Πάντως το γεγονός πως βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο γεφύρι, το βασικό πέρασμα του ρέματος, προξενεί ερωτηματικά.
    Η επίσκεψη στο γεφύρι αυτό γίνεται εύκολα, μέσα απ την κοίτη του ρέματος Πλατανάκια, του μοναδικού ρέματος που υπάρχει στο αριστερό μέρος του δρόμου από τη Σωτήρα προς την Αν. Φραγγίστα. Στον εντοπισμό της θέσης του βοηθάει και ενημερωτική πινακίδα που έχει τοποθετηθεί στη περιοχή, ακριβώς κάτω απ τα ερείπια του Παλιόμυλου.

--
Στοιχεία γεφυριού:

Μήκος: 14,40, πλάτος: 1,50, ύψος: 4,20, ύψος καμάρας: 0,80, άνοιγμα καμάρας: 4,80, κατεύθυνση: ΒΑ-ΝΔ, υψόμετρο: 870, γεωγραφικό ύψος: 38ο57'22.81''Ν, γεωγραφικό πλάτος: 21ο37'35.43''Ε.