Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΓΔΟΒΑ .

Η κοιλάδα του Μέγδοβα ή Ταυρωπού ή Καμπύλου ποταμού, όπως ονομαζόταν παλιότερα, είναι μία περιοχή που οριοθετείται ανατολικά από τα βουνά που λειτουργούν σα δυτικό σύνορο της κοιλάδας των ποταμών Καρπενησιώτη, Κρικελλοπόταμου και Τρικεριώτη και δυτικά με τα βουνά Σβώνη (2.042), Προσηλιακό (1.864), Ουρανός (1.622), Βατόσκαλα (1.596), Μύτη (1.530), Καυκί (1.753), Πέντε Κορφές (1.030), Κανδύλι (910) και Τρίκορφο (1.117).
Στην κοιλάδα αυτή και μέσα στο τμήμα της που ανήκει στα σημερινά σύνορα του νομού Ευρυτανίας, βρίσκονται τα χωριά Μαυρόλογγος, Κλειστός, Φουρνά, Βράχα, Μαυρομάτα, Αγ. Δημήτριος, Δάφνη, Χόχλια, Δομιανοί, Πετράλωνα, Αγ. Χαράλαμπος, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Τριάδα, Παπαδιά, Παυλόπουλο, Χρύσω, Βίνιανη, Στένωμα, Μαραθιάς, Καλεσμένο, Παπαρούσι, Στεφάνι, Σελλά, Μηλιά, Φιδάκια, Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα.
Την περιοχή διαρρέει ο Μέγδοβας, ο οποίος πηγάζει από τα βουνά των Θεσσαλικών Αγράφων Καράβας, Καζάρμας και Κόζιακας και εκβάλλει στη λίμνη των Κρεμαστών, μετά από διαδρομή 78 περίπου χιλιομέτρων. Στην περιοχή του νομού Καρδίτσας, κοντά στο χωριό Μούχα και στην τοποθεσία Κακκαβάκια, έχει χτιστεί ένα φράγμα που συγκρατεί τα νερά του ποταμού ενώ ένα αντλιοστάσιο εκτρέπει μέρος τους προς το Θεσσαλικό κάμπο. Η τεχνητή λίμνη, που έχει σχηματιστεί εκεί, λέγεται «λίμνη του Ταυρωπού» ή «λίμνη Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα». Ο Μέγδοβας εισέρχεται στο Ευρυτανικό έδαφος μετά τη συμβολή του με τον Μπεσσιώτη ποταμό. Σε όλο το μήκος του ρου του, από κει και κάτω, δέχεται τα νερά αρκετών ποταμιών και πλήθους χειμάρρων, όπως του Μπεσσιώτη, του Μεγάλου ρέματος, του Ξηρορρέματος, του Γαβρενίτη, του Αγιατριαδίτικου ρέματος, του Στενωματιώτικου ρέματος, του ρέματος της Αρωνιάδας, του Καλεσμενιώτικου ρέματος και του Φραγκιστιανορρέματος το οποίο σήμερα εκβάλλει στη λίμνη των Κρεμαστών αλλά παλιότερα, πριν αυτή σχηματιστεί, χυνόταν στο Μέγδοβα .
Στην κοιλάδα του Μέγδοβα βρίσκουμε τα πέτρινα γεφύρια της Βίνιανης, της Κατούνας, την Καμάρα των Δομιανών, της Νεράτας, την Καμαρούλα και του Παλιόμυλου Αν.Φραγγίστας, το Κάτω Γεφύρι, το Απάνω Γεφύρι, την Κούκια, του Παπαρουσιού, την Καμαρίτσα Καλεσμένου, στα Παλιοτριφυλλα Καλεσμένου, του Παλιόμυλου στο Στένωμα, του Παλιοχωρίου, του Μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής, στα Συρκαίικα, του Ντρουβανιάρη, της Φάτσης, της Μπέσιας, το Μαυράτικο, της παλιάς Βίνιανης, και τα πεσμένα στις Τέμπλες, στα Κότσιτα, του Μπεσιώτη, της Σπηλιάς, το Κουτσομύλι, στις Κάμινες και το Μέγα Γεφύρι.
Η περιοχή αυτή του νομού, έχει τα περισσότερα γεφύρια, τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους μικρά και εξυπηρετούσαν τοπικές ανάγκες. Υπάρχουν όμως και αρκετά μεγάλα και πολύ σημαντικά για τις επικοινωνίες γεφύρια, όπως της Βίνιανης, που μαζί με το γεφύρι του Κότσιτα στην περιοχή Λογγιές του χωριού Μαυρομμάτα, αποτελούσαν τα μοναδικά περάσματα του Μέγδοβα. Εδώ, βρίσκουμε και το μόνο πολύτοξο γεφύρι που σώζεται στην Ευρυτανία, στις Νεράτες της Δάφνης. Όλα αυτά θα τα γνωρίσουμε καλύτερα και πιο αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια.