ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΣΜΕΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ.


Ο δρόμος που συνέδεε παλιότερα τον Προυσό με τον Τόρνο και την Καστανιά διακόπτεται από το Προυσιώτικο ρέμα. Έτσι, εκεί ήταν επιβεβλημένη η κατασκευή γεφυριών, σε αντικατάσταση παλαιότερων προσπαθειών ζεύξης των δύο πλευρών από ξυλογέφυρα. Το ένα από αυτά τα μονότοξα και πεσμένα σήμερα γεφύρια οδηγούσε προς τη γειτονιά Στρεμινέεικα του Προυσού και το άλλο προς το μοναστήρι. Τα μόνα τμήματά τους που σώζονται είναι κομμάτια από το ένα τους πόδι και η αρχή από τις καμάρες τους.

Σήμερα, η επίσκεψη στο μονοπάτι που οδηγεί στα δύο γεφύρια είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, η οποία ξεκινάει από το χώρο στάθμευσης του μοναστηριού και καταλήγει στην αφετηρία της διαδρομής προς την Μαύρη Σπηλιά . Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται είναι περίπου μιάμιση ώρα .

Στοιχεία γεφυριού ( Στρεμινέικα):

Πλάτος: 1,80 , κατεύθυνση: ΒΑ-ΝΔ , υψόμετρο: 780 , γεωγραφικό ύψος: 38ο44'18.49''Ν , γεωγραφικό πλάτος: 21ο39'26.73''Ε .

Στοιχεία γεφυριού :

Πλάτος: 1,70 , κατεύθυνση: ΝΑ-ΒΔ , υψόμετρο: 760 , γεωγραφικό ύψος: 38ο44'45.38''Ν , γεωγραφικό πλάτος: 21ο39'26.56''Ε .