ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Η Ευρυτανική γη, μορφολογικά φαίνεται να χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές, τις οποίες διαρρέουν μεγάλα ποτάμια και τις οριοθετούν ψηλά βουνά. Πρόκειται δηλαδή για τέσσερις κοιλάδες ή καλύτερα για τέσσερις λεκάνες απορροής των νερών της. Αυτές με τη σειρά είναι: Η κοιλάδα των ποταμών Καρπενησιώτη, Κρικελλοπόταμου και Τρικεριώτη, η κοιλάδα του Μέγδοβα, η κοιλάδα του Αγραφιώτη και τέλος, η κοιλάδα του Αχελώου.
Όλες αυτές οι βαθιές πτυχώσεις του εδάφους έχουν αναρίθμητες άλλες διακλαδώσεις, χαραγμένες από μικρά ποταμάκια και χειμάρρους που, ξεκινώντας από τα ψηλά βουνά, συναντούν στην πορεία τους τα μεγαλύτερα ποτάμια κι όλα μαζί εκβάλλουν στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών.