ΤΟ ΟΝΟΜΑ.

Το όνομα που έχει το κάθε γεφύρι και με το οποίο είναι μέχρι σήμερα γνωστό, είναι στενά δεμένο με την ιστορία και τις συνθήκες κατασκευής του. Πολλά είναι τα γεφύρια που φέρουν απλά το όνομα της περιοχής στην οποία είναι χτισμένα (Γεφύρι του Νόστιμου, γεφύρι στο Παπαρούσι). Άλλα, έχουν το όνομα κάποιου παρακείμενου κτίσματος (γεφύρι του Μύλου) κι άλλα, το όνομα του κτήτορά τους (γεφύρι του Ξερολύκου), ενώ άλλα ονόματα περιγράφουν το κτίσμα (Πετρογέφυρο, Ψηλό γεφύρι). Αρκετές είναι δε οι περιπτώσεις που, το όνομα αυτό στη συνέχεια δίνεται σ’ όλη τη γύρω περιοχή, όπως «Τέμπλα» στον Αχελώο. Παρόλα αυτά, δεν είναι απόλυτο ότι το όνομα που έχει σήμερα ένα γεφύρι το είχε και πάντα. Είναι ένα στοιχείο που με το πέρασμα του χρόνου καμιά φορά αλλάζει ή παραφράζεται .
Σε ορισμένα, η ονομασία που τελικά επικρατεί, ενδέχεται να είναι κάποιου μυλωνά που είχε το μύλο του κοντά στο γεφύρι ή του τεχνίτη που για τελευταία φορά το επισκεύασε. Το αρχικό όνομά τους όμως, ενδέχεται να ήταν διαφορετικό. Τέτοια παραδείγματα έχουμε αρκετά στα γεφύρια της Ηπείρου24. Πολύ πιθανό λοιπόν, μία τέτοια μετονομασία σε γεφύρι να έγινε κι εδώ με το πέρασμα του χρόνου.
Στην αναλυτική παρουσίαση των γεφυριών της Ευρυτανίας, θα αναφερθούμε στο πώς και το γιατί πήρε το όνομά του το κάθε γεφύρι .
--
24. Σπύρου Μαντά, «Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια»