Η χώρα των Ευρυτάνων κατά τον ΙΗ'-ΙΘ' αιώνα.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
Αυτή η δουλειά ξεκίνησε σαν ιδέα το 1982. Άρχισε να υλοποιείται σταδιακά και συνέχισε να εμπλουτίζεται για τα επόμενα δεκαεπτά χρόνια, με μεγάλα όμως και αναγκαστικά ενδιάμεσα διαλείμματα.
Δύο είναι οι «φιλόδοξοι» στόχοι αυτής της προσπάθειας. Αρχικά, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στο κοινό τα υπέροχα Ευρυτανικά γεφύρια, πράγμα που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί με άλλον τρόπο, εξαιτίας της επιβεβλημένης αχρησίας τους. Δεύτερον, η προσωπική ανάγκη να γνωρίσω και τη μικρότερη γωνιά της ιδιαίτερης πατρίδας μου, με τις μεγάλες και μικρές εκπλήξεις που αυτή μπορεί να κρύβει .
Τονίζεται ότι η προσπάθεια είναι ερασιτεχνική και δεν έγινε από ειδικό επιστήμονα.
Αντλήθηκαν πληροφορίες από πολλές πηγές και προσφέρονται όλες χωρίς καμία αλλοίωση. Η δική μου επέμβαση αποσκοπούσε μόνο να ταξινομηθούν σωστά.
Ελπίζω ο αναγνώστης να ικανοποιηθεί.
Νίκος Κ. Αντωνόπουλος .