ΤΟ ΠΕΣΜΕΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΣΤΑΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΛΟ.


Στο σημείο που υπάρχει σήμερα η τσιμεντένια γέφυρα του Αγραφιώτη, στη διασταύρωση από Άγραφα προς Τροβάτο από τη μία και προς Επινιανά από την άλλη και δίπλα από την εκβολή του Ασπρορρέματος, βρίσκονται τα ερείπια ενός μονότοξου γεφυριού, θεμελιωμένου στις βραχώδεις όχθες του Αγραφιώτη. Το μονοπάτι που πέρναγε από εκεί, οδηγούσε από τα Άγραφα και τον οικισμό Παπαποστόλη, κάτω από την περιοχή Σκάρος, στο μοναστήρι της Στάνας και τα Επινιανά .
Στις μέρες μας, από το γεφύρι αυτό σώζονται μόνο οι δύο προσβάσεις του. Στην πλευρά προς τα Άγραφα, από τη λιθοδομή εξέχουν τρία ξύλινα δοκάρια, επάνω στα οποία ίσως στηριζόταν κάποια πρόχειρη κατασκευή, που φτιάχτηκε μετά την πτώση της καμάρας, όμοιας με αυτή που σήμερα κατασκεύασε στο ίδιο σημείο, το δασαρχείο Καρπενησίου .
Οι ντόπιοι έχουν να διηγούνται ότι, κάτω από το γεφύρι, σχηματιζόταν συχνά μία λίμνη, όταν οι κατεβασιές του Ασπρορρέματος, με τα μπάζα του δημιουργούσαν ένα φράγμα στα νερά του Αγραφιώτη. Οι λίμνες αυτές διατηρούνταν, μέχρις ότου μια μεγάλη κατεβασιά του Αγραφιώτη, παρέσερνε το φράγμα και καθάριζε την κοίτη. Πιθανόν, στη διάρκεια μιας τέτοιας νεροποντής, να παρασύρθηκε το γεφύρι και να έπεσε.

Στοιχεία γεφυριού:

Πλάτος: 2,10 , κατεύθυνση: Α-Δ , υψόμετρο: 600 .